icon title

Thông tin

Thông tin cô chủ nhỏ

Ngày Đăng : 18/11/2016 - 2:37 PM


Ngoài ra, Cô Chủ Nhỏ bakery còn bán lẻ các đồ làm bánh như:

giấy cupcake và các mục có trong PHỤ KIỆN ( trừ hộp đựng từng cái cupcake).Các tin khác